Představení společnosti

KINGDALE, a.s. se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Sídlo společnosti:

KINGDALE, a.s.
ČSA 8/40
785 01 Šternberk

Vznik společnosti

Společnost vznikla dne 29. února 2012 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17907.

Identifikační číslo společnosti

Identifikační číslo společnosti je 242 23 239.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10949.

DIČ společnosti

Daňové identifikační číslo společnosti je CZ24223239.

Bankovní spojení společnosti

Bankovní spojení Společnosti je 5135852/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.

Předmět podnikání společnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor